Share |

System zarządzania baterią jest kluczowym komponentem akumulatorów składających się z większej ilości ogniw. Poprzez pomiary i kontrolę głównych parametrów akumulatorów, monitoruje on ich stan, zapewniając tym samym bezpieczeństwo.

System zarządzania baterią (BMS)

System zarządzania baterią, w którego skład wchodzi stworzony przez Axeon elektroniczny system zarządzania, ma 4 cele:

  1. Ochrona akumulatora przed uszkodzeniem
  2. Przedłużenie żywotności
  3. Utrzymanie pożądanego stanu baterii
  4. Współdziałanie z aplikacją hostingową

Główne cechy systemu zarządzania baterią (BMS):

Balansowanie ogniw

Potrzeba balansowania ogniw wynika z niewielkich różnic pomiędzy pojedynczymi ogniwami pod względem poziomu rozładowania, pojemności i oporności, co może skutkować różnym poziomem naładowania. Jeśli wszystkie ogniwa mają tę samą pojemność, są one zbalansowane kiedy są w tym samym stanie naładowania. W pewnych sytuacjach napięcie jałowe jest dobrym wskaźnikiem stanu naładowania i akumulatory są zbalansowane, gdy wszystkie ogniwa mają takie samo napięcie. Jeśli jedno lub więcej ogniw jest niedopasowanych wtedy także i cały akumulator jest niezbalansowany i ma niską pojemność. Dzieje się tak dlatego, iż pojemność najsłabszego ogniwa determinuje całkowitą pojemność akumulatora. Podczas ładowania niezbalansowanego akumulatora jedno lub więcej ogniw może osiągnąć maksymalny poziom naładowania przed innymi. W trakcie rozładowania te ogniwa szybciej się rozładują niż reszta, ograniczając tym samym dostępną energię. Równoważenie ogniw poprawia wydajność akumulatorów wydłużając ich żywotność.

Ochrona

Istotną funkcją BMS jest monitorowanie i kontrola ogniw przed działaniem w niesprzyjających warunkach. Jest to szczególnie istotne w branży samochodowej z powodu trudnych warunków pracy. BMS firmy Axeon jest zaprojektowany tak, aby był odporny na nadużycia i jednocześnie zaspokajał potrzeby klienta pod względem mocy, energii, temperatury pracy, cyklu życia baterii.

Indywidualne monitorowanie ogniw

Ciągłe monitorowanie pojedynczych ogniw sprawia że są one chronione przed uszkodzeniami spowodowanymi, na przykład, przeładowaniem lub niedoładowaniem, tak aby ich żywotność nie została zredukowana.

Cykl życia baterii

Poprzez efektywną kontrolę warunków pracy akumulatorów ich żywotność jest maksymalizowana. System zarządzania bateriami zapewnia optymalny algorytm ładowania, dzięki czemu wszystkie ogniwa pozostają na pożądanym poziomie działania. Zostaje ograniczony negatywny wpływ na żywotność i wytrzymałość baterii.

Komunikacja

Aby zapewnić lepszą kontrolę i większy poziom informacji dla użytkownika, nasz system BMS dostarcza informacji do aplikacji hostingowej. Zaliczamy tutaj informacje na temat pozostałej pojemności (wskaźnik poziomu energii), napięcia, temperatury, poboru prądu, ostrzeżeń i liczbie cykli.

Modułowa architektura BMS

Pozwala ona na szybkie prototypowanie, przygotowywanie w krótkim czasie projektów od fazy konceptualnej do produkcyjnej. To oznacza także, że BMS może byś dowolnie konfigurowany do potrzeb klienta.Te cechy podwyższają osiągi baterii i jej żywotność, bezpiecznie zasilając Twoją aplikację.